EN

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH
Tytuł Projektu:
Białe fluorofory organiczne -materiały luminescencyjne nowej generacji
Okres realizacji: 01.03.2015-28.02.2018
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/aktualnosci

Wysoką jakość naszych usług potwierdzają otrzymane certyfikaty jakości.

W grudniu 2013 roku nasz projekt „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie produkcji i realizacji kontraktów" otrzymał dofinansowanie z UE na realizację w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Od 2005 roku posiadamy certyfikat ISO 9001:2009 (dawniej ISO 9001:2001), potwierdzający zgodność z wymaganiami normy:

- naszych usług w zakresie automatycznego i ręcznego montażu SMD,
- kompleksowej obsługi logistycznej dostaw podzespołów elektronicznych,
- procesu projektowania, produkcji i dystrybucji urządzeń elektronicznych, w tym energooszczędnych źródeł światła
- działalności handlowej

W 2017 roku dostosowaliśmy system jakości do wymagań nowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10, wedle której funkcjonujemy do dziś.
Treść aktualnego certyfikatu znajdą Państwo w zakładce „Certyfikaty i wyróżnienia”.

Nasza działalność opiera się na przyjętej przez Zarząd firmy polityce jakości.
pobierz dokument Polityka jakości (PDF) >>
Od 2005 roku posiadamy certyfikat IQNET w zakresie zarządzania jakością.
W 2006 roku dołączyliśmy do szacownego grona Gazeli Biznesu, dynamicznie rozwijających się polskich firm, które mogą się poszczycić stałym i długotrwałym wzrostem sprzedaży swoich produktów lub usług i oceniane są jako wiarygodni partnerzy w biznesie.

W 2006 roku zostaliśmy wyróżnieni tytułem Eksportera Roku 2006 za HIT Eksportowy – moduły sterujące do kawiarek przemysłowych.
W 2006 roku nasz projekt „ Modernizacja parku maszynowego do produkcji pakietów elektronicznych” został wyróżniony wysoką punktacją wśród złożonych wniosków i uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

W 2009 roku nasz projekt "Opracowanie oraz wdrożenie do produkcji typoszeregu inteligentnych lamp ulicznych LED" otrzymał dofinansowanie z UE na realizację w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego".

Z uwagi na wysoki stopień innowacyjności i unikalności w skali światowej zastosowanych w produktach LARS rozwiązań, firma postanowiła skorzystać ze stwarzanych przez Unię Europejską możliwości w ramach poddziałania 5.4.1 przeznaczonego na "Wsparcie na uzyskanie/ realizację ochrony własności przemysłowej".

Złożone przez firmę wnioski uzyskały akceptację i firmie przyznane zostało dofinansowanie na ochronę wprowadzanego na rynek nowego produktu - lampy do oświetlenia wewnętrznego LED o nazwie LEDSENA, wyposażonej w system zintegrowanych czujników optymalizujących jej pracę w zależności od warunków oświetleniowych, generując przy tym ponad 30-krotną oszczędność energii. Wiecej informacji o energooszczędnej lampie LED firmy LARS i innych produktach oświetleniowych stworzonych w oparciu o technologię LED znajdziecie Państwo w zakładce "Oferta".

Łącznie w ramach 3 złożonych w 2009 roku wniosków
- Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wzoru pt. "Lampa LED" na terytorium UE, Chin i USA
- Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. "Konstrukcja mechaniczna Lampy LED" na terytorium UE, Chin i USA
- Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. "Sposób sterowania lampą LED oraz układ sterowania dla lampy" na terytorium UE, Chin i USA
PARP przyznała firmie LARS dofinansowanie rzędu 510 tysięcy złotych, co stanowi szansę na dalszy rozwój i wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku.

W ramach poddziałania 5.4.1. przeznaczonego na "Wsparcie na uzyskanie/ realizację ochrony własności przemysłowej" firmy zainteresowane ochroną swoich wzorów przemysłowych, użytkowych i patentów mają możliwość uzyskania 70% dopłaty do wydatków ponoszonych na opłaty za ochronę za granicą. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru terytorium ochrony w zależności od charakteru produktów i spodziewanego zagrożenia ze strony konkurencji.

W 2010 roku firma LARS otrzymała dotację na realizację projektu "Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. Sposób sterowania urządzeniami elektrycznymi, w szczególności lampami oświetleniowymi, system sterowania urządzeniami elektrycznymi, w szczególności lampami oświetleniowymi oraz lampa oświetleniowa na terytorium UE, Chin i USA.

W ramach programu Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 5.4.1 beneficjentowi przyznano ponad 270 tysięcy złotych dofinansowania na cały okres trwania projektu.

Produkty oświetleniowe marki ESSE zostały wyróżnione nagrodami na Międzynarodowych Targach Oświetleniowych.

W ramach konkursu na Najlepszy Wyrób Targów Światło 2010, linia energooszczędnych lamp LED ESSE LEDSENA zdobyła I miejsce w kategorii LEDy i ich zastosowanie oraz Inteligentna Lampa Uliczna LED otrzymała II Nagrodę Ministra Gospodarki w konkursie na najbardziej innowacyjny produkt lub technologię.

W kolejnym roku LARS Co. za linię energooszczędnych lamp ESSE – Inteligentny Panel LED zdobyła I nagrodę targów Światło 2011, oraz I Nagrodę Ministra Gospodarki w konkursie na najbardziej innowacyjny produkt lub technologię na targach Elektrotechnika, Cenerg i Światło.

W 2012 rodzina opraw liniowych LED otrzymała I nagrodę za Najlepszy wyrób Targów Światło 2012 w kategorii "Oświetlenie dla biur i administracji oraz oświetlenie techniczne dla przemysłu i biznesu" oraz III nagrodę Ministra Gospodarki za Najbardziej Innowacyjny Produkt lub Technologię Targów Światło 2012.

Zapraszamy do odwiedzenia strony targów Światło - http://www.lightfair.pl
Zapraszamy do poznania naszych produktów >>

Szczególnie cenne jest dla nas podziękowanie za okazaną pomoc od dzieci i młodzieży Domu Dziecka nr 10 w Pyrach.

Producenci certyfikatów UL

Wiele osiągnięć w dziedzinie oświetlenia / elektroniki otrzymanie kilkunastu nagród i wyróżnień

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych